Centrul de informare Europe Direct (CIED) Bucureşti
Institutul European din Romania
 • Minerale din zonele de conflict: obligații de verificare pentru importatori

  16 mar 2017

  Joi deputații au votat o propunere legislativă care să prevină finanțarea conflictelor și a încălcărilor drepturilor omului prin comerțul cu minerale. Această lege va obliga toți importatorii mari din UE de cositor, tantal, aur să își verifice furnizorii, iar marii procesatori vor fi obligați să arate cum planifică monitorizarea respectării acestor reguli de către sursele lor.

   

  Cu toate acestea, sistemul nostru va genera efecte pe teren doar dacă va rămâne flexibil  și toți actorii implicați se vor perfecționa continuu și vor acționa în mod responsabil„, a declarat raportorul Iuliu Winkler (PPE, RO)

  „Nu putem închide ochii în fața prejudiciilor pe care le provocăm în alte părți ale lumii. Aceste reguli au creat bazele unui instrument efectiv care să rupă legăturile dintre conflicte, abuzurile privind respectarea drepturilor omului și bunurile noastre de consum„ , a declarat președintele comisiei parlamentare pentru comerț internațional Bernd Lange (S&D, DE)

   

  Legislația a fost adoptată cu 558 de voturi pentru, 17 împotrivă și 45 de abțineri.

   

  Parlamentul a câștigat introducerea verificărilor obligatorii pentru importatori

   

  Deputații i-au convins pe miniștrii UE, în cadrul unui acord informal din noiembrie asupra textului, că verificările conforme cu principiile OECD trebuie să fie obligatorii pentru cei mai importanți importatori de cositor, tantal și aur, precum și pentru sursele lor din ariile de conflict și de risc ridicat.

   

  Comisia și Consiliul propuseseră inițial doar verificări voluntare. Autoritățile din statele membre UE vor fi responsabile de respectarea acestei prevederi de către companii. Materialele reciclate și micii importatori, cum ar fi dentiștii și bijutierii, care reprezintă 5% din importuri, vor fi exceptați, pentru a nu crea birocrație inutilă.

   

  Prezentarea practicilor surselor – obligația procesatorilor și vânzătorilor din UE

   

  În timpul negocierilor, Parlamentul s-a asigurat că marile companii UE (peste 500 de angajați) care cumpără cositor, tantal, tungsten și aur pentru a le utiliza în produsele lor vor fi încurajate să raporteze practicile surselor lor și vor putea să se înscrie într-un registru UE.

   

  Standarde înalte

   

  Regulamentul stipulează că schemele actuale de control din industrie vor fi utilizate pentru a evita o obligație dublă, dar Parlamentul s-a asigurat că aceste scheme vor fi verificate regulat pentru a menține standardele înalte, conform principiilor OECD.

   

  Clauza de revizuire

   

  Comisia UE va revizui eficiența noii legi în mod regulat, atât din punctul de vedere al impactului, cât și al respectării de către companiile UE. Va putea, de asemenea, să propună noi măsuri obligatorii dacă verificările efectuate companii se dovedesc nesatisfăcătoare.

   

  Ce urmează

   

  După aprobarea acordului de către Parlament și Consiliu, urmează publicarea în Jurnalul Oficial al UE. Obligațiile privind verificările obligatorii se vor aplica de la 1 ianuarie 2021 pentru a permite statelor membre să numească autorități competente, iar importatorilor să se familiarizeze cu obligațiile pe care le au.