Centrul de informare Europe Direct (CIED) Bucureşti
Institutul European din Romania
 • Strategia Europa 2020 și stadiul implementării în România

  brosura_europa_2020-coperta_fata

  Strategia Europa 2020 reprezintă un program pe zece ani (2010 – 2020) prin care Uniunea Europeană își propune să creeze condiții pentru o creștere economică definită de următoarele caracteristici: inteligentă (bazată pe cunoaștere și inovare), durabilă (eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor) și favorabilă incluziunii (cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă). Strategia a fost dezvoltată și adoptată în cadrul Consiliului European din 17 iunie 2010, pe fondul unei crize economice profunde şi al intensificării provocărilor pe termen lung, precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor şi îmbătrânirea populaţiei. Europa 2020 ține cont de particularitățile fiecărui stat membru, urmărind în acelaşi timp un program de reforme coerente, având scopul general de a crește competitivitatea Europei, bazându-se pe atuurile UE – piață unică, monedă comună, politici comune.

  Pentru ca generațiile actuale și viitoare să se bucure în continuare de o viață sănătoasă, de înaltă calitate, bazată pe modelele sociale unice ale Europei, este necesară o acţiune colectivă şi rapidă. Este nevoie de o strategie care să transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, caracterizată de niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune socială. Strategia Europa 2020 răspunde acestor cerințe, fiind o agendă destinată tuturor statelor membre, care consideră şi răspunde la diverse nevoi, diferite puncte de plecare și particularități naționale, pentru a promova creșterea economică, socială şi politică a întregii Uniuni Europene.

  În acest sens, cu scopul de a creşte gradul de informare a comunităţii din regiunea Bucureşti – Ilfov şi nu numai, Centrul Europe Direct Bucureşti a realizat broşura Strategia Europa 2020 și stadiul implementării în România. Publicaţia pune la dispoziţia cititorilor informaţii concrete cu privire la măsurile strategiei implementate la noi în ţară, precum şi obiectivele care urmează a fi îndeplinite în perioada următoare.

  Mulţumim bursierilor Europe Direct Bucureşti implicaţi în realizarea acestui material – studente la universităţi din Marea Britanie şi membre în Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS).