Centrul de informare Europe Direct (CIED) Bucureşti
Institutul European din Romania
  • 10 priorități de nota 10!

    brosura_10_prioritati_2016_coperta_web

    Broşura „10 priorități de nota 10!” este axată pe subiectele prioritare ale Comisiei Europene și promovează cetățenia participativă, respectiv implicarea grupurilor-țintă în informarea despre impactul pozitiv al implementării inițiativelor Comisiei asupra vieții cetățenilor. Acest material își propune să disemineze bune practici la nivelul regiunii București-Ilfov, direct corelate cu fiecare dintre cele 10 priorități ale Comisiei Juncker: Locuri de muncă, creștere, investiții; Piața unică digitală; Uniunea energiei și schimbările climatice; Piața internă; Uniunea economică și monetară; Acordul de liber schimb UE-SUA; Justiție și drepturi fundamentale; Migrație; UE ca actor global; Schimbări democratice.

    Broșura informativă a fost elaborată de 10 bursieri ai Europe Direct București, care și-au ales câte o prioritate dintre cele enumerate și pe baza căreia au redactat o contribuție direct corelată cu tema priorității, spre exemplu: experiența într-un proiect european, într-o asociație studențească, voluntariatul într-o organizație, efectuarea unui stagiu de practică într-o instituție publică / privată / europeană, implicarea în organizarea unui eveniment pe o anumită tematică, lucrări / articole / interviuri realizate pe subiect, studii sau cercetare într-un anumit domeniu, identificarea unui proiect implementat cu succes etc. Toate aceste contribuții adunate în publicația descrisă au scopul de a scoate în evidență impactul pozitiv pe care îl au cele 10 priorități de pe agenda Comisiei Europene asupra cetățenilor. Autorii broșurii joacă astfel rolul de multiplicatori de informații europene și bune practici.

    Materialul va fi la dispoziția publicului larg și se va disemina grupulor-ţintă de interes ale Centrului Europe Direct București precum: studenţi, profesori, autorităţi locale și regionale, mediului public, privat și ONG, odată cu desfășurarea de activități de informare, primirea de vizitatori la Centru, organizarea de evenimente specifice etc.