Centrul de informare Europe Direct (CIED) Bucureşti
Institutul European din Romania
 • Stagiu de formare la Centrul Comun de Cercetare (CCC)

  Eurodesk Romania 24 oct 2019

  Centrul Comun de Cercetare este un Directorat General al Comisiei Europene, care oferă recomandări tehnologice şi ştiinţifice decidenţilor europeni. CCC oferă stagii de formare tinerilor care doresc să acumuleze experienţă ştiinţifică şi să pună în aplicare cunoştinţele tehnice pe care le-au obţinut pe parcursul studiilor sau carierelor profesionale.

  Activităţile ştiinţifice ale CCC sunt împărţite în institute din: Bruxelles, Ispra, Geel, Petten, Karlsruhe și Sevilla.

  Există două tipuri de formare:

  1. Formarea referitoare la pregătirea unei teze pentru o diplomă universitară

  Acest tip de formare se adresează persoanelor care urmează studiile universitare sau echivalentul lor şi care îşi pregătesc teza de licenţă, master sau doctorat sau echivalentul acestora.  Scopul acestei formări trebuie să fie direct legat de subiectul tezei.

  2. Formarea după finalizarea studiilor universitare (sau echivalentul)

  Acest tip de formare este pentru persoanele care doresc să câștige experiență de muncă după ce au obținut licența, diploma în urma încheierii studiilor de master sau doctorat.

  Eligibilitate

  – Stagiarii sunt selectați dintre cetățenii statelor membre UE, ai țărilor candidate sau în stadiul de preaderare și ai altor țări care contribuie financiar la programul cadru. Cu toate acestea, un număr limitat de cetățeni ai statelor nemembre pot fi acceptați.

  – Stagiarii trebuie să cunoască la nivel avansat cel puțin două limbi oficiale ale UE, dintre care una este o limbă de lucru a Comisiei (engleză, franceză sau germană). Cetățenii din afara UE trebuie să cunoască la nivel avansat cel puțin una dintre limbile de lucru.

  Durată

  Durata maximă este de 5 luni, iar cea minimă este de 3 luni. Contractele pot începe în prima zi sau în ziua a 16-a a lunii.

  Pentru mai multe detalii, accesați link-ul acesta.