Centrul de informare Europe Direct (CIED) Bucureşti
Institutul European din Romania
 • Stagii la Parlamentul European

  14 apr 2017
  Stagii pentru absolvenții învățământului superior (stagiile Robert Schuman)

  Scopul stagiilor pentru absolvenții învățământului superior este de a le permite stagiarilor să își completeze cunoștințele dobândite în timpul studiilor și să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European.

  Există mai multe tipuri de stagii:

  • opțiunea generală, deschisă oricărui candidat care îndeplinește criteriile necesare;
  • opțiunea jurnalism: candidații trebuie să facă dovada experienței profesionale, fie prin articolele publicate, fie prin calitatea de membru al unei asociații de jurnaliști dintr-un stat membru al Uniunii Europene, fie printr-o diplomă în domeniul jurnalismului recunoscută în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele candidate;
  • opțiunea „Premiul Saharov”: obiectivul acestui program este de a contribui la aprofundarea cunoștințelor privind acțiunile Parlamentului European în favoarea drepturilor omului și normele internaționale din acest domeniu. Acest stagiu se adresează candidaților cu un interes deosebit pentru chestiunile legate de drepturile omului.

  Candidații la un stagiu pentru absolvenți ai învățământului superior trebuie:

  • să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană, sub rezerva dispozițiilor articolului 5 alineatul (2) din Normele interne;
  • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;
  • să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;
  • să nu fi beneficiat de un stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

  Aceste stagii se desfășoară pe o perioadă de cinci luni și nu pot fi în niciun caz prelungite.

  Datele de începere a stagiului și datele-limită pentru primirea candidaturilor:

  • Perioada de înscriere: 15 august – 15 octombrie (miezul nopții)
   Perioada de stagiu: 1 martie – 31 iulie
  • Perioada de înscriere: 15 martie – 15 mai (miezul nopții)
   Perioada de stagiu: 1 octombrie – 28/29 februarie

  Dintre cele 25 000 de persoane care încearcă în fiecare an să obțină un stagiu la Parlamentul European, sunt selecționate 600.

  Pentru a candida la un stagiu trebuie să îndepliniți condițiile de mai sus și să completați formularul de candidatură online.
  Înainte de a vă depune candidatura

  • Vă recomandăm ca, înainte de a completa formularul de candidatură, să citiți cu atenție Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu în cadrul Secretariatului General al Parlamentului European, precum și Întrebările frecvente.
  • Pentru completarea fiecărei pagini a formularului dispuneți de 30 de minute. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care formularul de candidatură rămâne inactiv timp de 30 de minute, informațiile pe care le-ați introdus se pierd.
  • Având în vedere numărul mare de candidaturi, pentru a evita saturarea sistemului, vă sfătuim să nu așteptați ultima zi pentru a vă depune candidatura.
  • Candidații cu dizabilități trebuie să acorde o atenție deosebită dispozițiilor din formularul de candidatură care îi privesc.
  • Înscrierea la un stagiu nu poate fi modificată online. Aceasta se încheie și se transmite într-o singură etapă. După ce completați formularul, vă rugăm să vă asigurați, înainte de a-l trimite, că acesta este corect și complet.
  • Candidaturile incomplete se resping automat.
  • După ce ați validat/trimis candidatura online, veți primi în mod automat un mesaj de confirmare la adresa dumneavoastră de e-mail. Mesajul conține un număr de confirmare, la care trebuie să faceți întotdeauna referire în viitoarea corespondență privind stagiul, precum și rezumatul candidaturii dumneavoastră în format pdf, urmând să vi se solicite expedierea unei versiuni imprimate a acesteia în cazul în care vi se oferă un stagiu.

   

  Pentru mai multe informații accesați linkul: http://www.europarl.europa.eu/portal/ro