Centrul de informare Europe Direct (CIED) Bucureşti
Institutul European din Romania
 • Stagii de practică la Curtea de Conturi Europeană

  Eurodesk 29 iul 2019

  Curtea de Conturi Europeană organizează trei sesiuni de stagii de practică pe an în diferite domenii de interes pentru activitatea sa. Stagiile pot fi plătite (1350 euro/lună) sau neplătite în funcție de disponibilitatea bugetară și durează 3, 4 sau maximum 5 luni.

  Cele 3 sesiuni organizate în fiecare an încep la:

  • 1 februarie,
  • 1 mai,
  • 1 septembrie.

  Candidaţii eligibili trebuie:

  • să fie cetăţeni ai unui stat membru UE, cu excepția cazului în care autoritatea de desemnare a acordat o derogare;
  • să dețină fie o diplomă universitară recunoscută care să permită accesul la grupul de funcții AD, așa cum este definit în Statutul funcționarilor Uniunii Europene, sau
  • să fi terminat cel puţin 4 semestre de studii universitare într-un domeniu de interes pentru Curte;
  • să îşi dorească să acumuleze experienţă într-unul din sectoarele de activitate ale Curţii de Conturi;
  • să nu fi beneficiat de un alt stagiu în oricare dintre instituțiile sau organismele europene;
  • să declare că sunt buni cunoscători ai unei limbi oficiale UE și să ştie la nivel satisfăcător cel puţin o altă limbă oficială UE.

  Candidații selectați trebuie să prezinte o declarație eliberată de către autoritățile naționale din care să reiasă că nu au fost niciodată condamnați sau găsiți vinovați de o infracțiune penală pentru acte săvârșite în serviciul public și un certificat medical care să ateste că sunt apți fizic pentru a-și îndeplini sarcinile

  Termene limită:

  • 31 octombrie 2018,
  • 31 ianuarie 2019 (apelul se lansează la 1 decembrie),
  • 31 mai 2019 (apelul se lansează la 1 aprilie).

  Pentru mai multe informaţii, accesaţi link-ul.