Centrul de informare Europe Direct (CIED) Bucureşti
Institutul European din Romania
 • Fii bursier social media la Europe Direct București!

  Centrul Europe Direct București 14 ian 2020

  Centrul de Informare Europe Direct (CIED) București găzduit de Institutul European din România (IER) lansează Apelul de burse social media pe anul 2020!

  Dacă eşti tânăr student sau absolvent de studii superioare cu diplomă, ai vârsta până în 26 de ani și îţi place să foloseşti canalele de comunicare socială, să redactezi articole pe tematică europeană, să organizezi diverse evenimente şi activități, atunci te invităm să aplici pentru o bursă social media la Europe Direct Bucureşti!

  Studenţii şi masteranzii de la universităţile din Bucureşti au posibilitatea de a efectua specializări în afaceri europene cu bursă în cadrul CIED Bucureşti prin Programul de burse social media. Ce veți face aici? Sub îndrumarea coordonatorului și a echipei Centrului, voi, tinerii bursieri veți:

  • asigura în permanență elaborarea activităţilor specifice canalelor de comunicare socială (actualizarea zilnică a paginilor de Facebook,  Twitter şi site-ul CIED Bucureşti);
  • participa la organizarea şi desfăşurarea evenimentelor și activităților de informare europeană;
  • redacta diverse articole;
  • contribui la realizarea publicaţiilor (broșurilor);
  • oferi servicii de informare europeană vizitatorilor Centrului și solicitărilor telefonice sau prin e-mail;
  • de asemenea, contăm pe sprijinul vostru și pentru diverse chestiuni logistice și administrative.

  Durata bursei social media este de o lună, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, cu acordul părţilor, în funcţie de activităţile Centrului, disponibilitatea bursierului şi dorinţa de implicare. Programul este flexibil, de 3 – 6 ore pe zi!

  Profilul bursierilor social media:

  • student sau absolvent (cu vârsta până în 26 de ani) al unei facultăţi cu profil de comunicare, administraţie publică, ştiinţe sociale, relații internaționale, ştiinţe politice, economic etc.;
  • cunoştinţe de bază despre Uniunea Europeană, instituţiile şi politicile europene;
  • cunoştinţe de operare pe calculator (Internet, Microsoft Office);
  • cunoaştere a limbii engleze;
  • conştiinciozitate, punctualitate şi capacitatea de a respecta termenele şi standardele cerute;
  • capacitatea de a lucra în echipă, atitudine proactivă și pozitivă, spirit de inițiativă, deschidere la nou, putere rapidă de adaptare.

  Activităţile extracurriculare conexe constituie un avantaj.

  La sfârşitul perioadei de bursă social media, bursierul va primi:

  • o adeverinţă de bursier social media în care se vor descrie pe scurt activităţile efectuate şi noile competenţele dobândite de bursier;
  • un certificat nominal/diplomă care să recunoască prestarea activităţii de bursier, precum şi experienţa şi aptitudinile dobândite;
  • valoarea bursei de 100 euro.

  Pentru a aplica, sunt solicitate următoarele documente:

  • lucrare creativă despre una dintre prioritățile de comunicare ale Comisiei Europene: Un Pact ecologic european; O economie în serviciul cetățenilor; O Europă pregătită pentru era digitală; Protejarea modului nostru de viață european; O Europă mai puternică pe plan internațional; Un nou elan pentru democrația europeană. Lucrările pot fi sub formă de: afiş, colaj, fotografie, infografic, eseu, prezentări PPT/Prezi etc.
  • formularul de candidatură completat – poate fi descărcat aici;
  • CV (în format european, în limba română sau engleză), anexând copii ale diplomelor sau adeverințelor de absolvire, acolo unde este cazul;
  • adeverinţă de student (va fi adusă odată cu începerea stagiului, acolo unde este cazul).

  Vă rugăm să transmiteţi toate acestea prin e-mail la adresa europedirect.bucuresti@ier.gov.ro.

  Termenul limită de aplicare este 31 ianuarie 2020, ora 23:59!

  Selecţia se face pe bază de dosar (pe baza documentelor transmise) şi de interviu. Doar candidaţii selectaţi în urma analizei dosarelor vor fi contactaţi pentru interviul care se va desfăşura în perioada 5 – 7 februarie 2020 (data exactă urmează a fi confirmată telefonic sau prin e-mail).

  START! Așteptăm cu interes aplicațiile voastre!