Centrul de informare Europe Direct (CIED) Bucureşti
Institutul European din Romania
 • ESC – Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată

  Eurodesk Romania 9 aug 2019

  Echipele de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată ale Corpului European de Solidaritate sunt proiecte pe scară largă care susțin activitățile echipelor de voluntariat având drept scop desfășurarea de intervenții cu impact puternic pe termen scurt care abordează provocări societale în domenii de politică definite la nivelul UE. Corpul European de Solidaritate urmărește promovarea solidarității, mai ales prin voluntariat, pentru a crește implicarea tinerilor și organizațiilor în activități de solidaritate în domenii cu prioritate ridicată, ca o contribuție adusă la  consolidarea coeziunii, solidarității, democrației și cetățeniei în Europa.

  Obiective

  Echipele de voluntari în domenii cu prioritate ridicată vor urmări în special:

  -să răspundă unor nevoi societale clar definite, care nu sunt satisfăcute;

  -să promoveze solidariatea în statele membre;

  -să le permit tinerilor voluntari să dobândească abilități și competențe care sunt utile pentru dezvoltarea lor personală, educațională, socială și profesională;

  -să ofere beneficii concrete comunităților în care își desfășoară activitățile;

  -să stabilească legături cu tinerii cu oportunități reduse, incluzând refugiații, solicitanții de azil și migranții;

  -să promoveze diversitatea, dialogul intercultural și dialogul inter-religios, valorile comune ale libertății, toleranței și respectării drepturilor omului;

  -să îmbunătățească competențele media, gândirea critică și spiritul de inițiativă al tinerilor;

  -să consolideze capacitățile și dimensiunea internațională a organizațiilor participante;

  -să crească în rândul participanților gradul de conștientizare și înțelegere a altor culturi și țări de către participanți, oferindu-le posibilitatea de a construi rețele de contacte internaționale, de a participa activ în societate și de a dezvolta sentimentul cetățeniei și identității europene.

  Priorități propuneri

  Propunerile prezentate în cadrul prezentului apel trebuie să abordeze una sau mai multe dintre cele trei priorități:

  -patrimoniul cultural european;

  -integrarea persoanelor din țărilor terțe (inclusiv a solicitanților de azil și a refugiaților);

  -răspunsul la provocările legate de mediu, inclusiv prevenirea dezastrelor, pregătirea pentru apărarea împotriva acestora și redresarea în caz de dezastru (cu excepția răspunsului imediat în caz de dezastre).

  Cine poate candida

  Organizații publice și private stabilite în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, care dețin o acreditare de voluntariat Erasmus+ sau un Certificat de calitate pentru voluntariat. Acestea trebuie să fie valabile la termenul limită de depunere a candidaturilor.

  Pentru candidații britanici: Vă rugăm să rețineți că, pe întreaga durată a grantului, trebuie respectate criteriile de eligibilitate. În cazul în care Marea Britanie se retrage din Uniunea Europeană pe perioada grantului, fără a fi încheiat un acord cu Uniunea Europeană în virtutea căruia candidații britanici să poată fi în continuare eligibili, nu veți mai beneficia de finanțare UE (continuându-vă, totuși, participarea, în măsura posibilului) sau vi se va solicita să ieșiți din proiect, în temeiul prevederilor relevante privind încetarea grantului din acordul de grant.

  Activități eligibile

  -Echipele de voluntariat sunt activități de solidaritate care permit reunirea, într-o activitate de voluntariat, a unor echipe de participanți provenind din cel puțin două țări, pentru o perioadă cuprinsă între 2 săptămâni și 2 luni. În cadrul echipelor de voluntariat, voluntarii Corpului European de Solidaritate vor îndeplini sarcini pentru un proiect în decursul unei perioade scurte de timp. Deși aceste activități sunt mai scurte, ele vor fi valoroase atât pentru persoanele implicate, cât și pentru comunitățile care beneficiază de acest serviciu.

  -Vizitele de planificare prealabilă sunt vizite de planificare efectuate înainte de începerea activităților de voluntariat pentru a asigura activități de înaltă calitate prin facilitarea și pregătirea aranjamentelor administrative, prin construirea unui climat de încredere și înțelegere și crearea unui parteneriat solid între organizațiile și persoanele implicate.

  -Activitățile complementare sunt activități secundare relevante, concepute cu scopul de a crea valoare și a îmbunătăți rezultatele proiectului, precum și pentru a consolida impactul acestuia la nivel local, regional și/sau european. Aceste activități complementare vizează, de asemenea, sensibilizarea populației cu privire la valoarea voluntariatului pentru tineri și pentru comunități, precum și consolidarea recunoașterii abilităților și competențelor dobândite de voluntari.

  Durata proiectului

  Durata proiectului trebuie să fie cuprinsă între 3 și 24 de luni.

  Buget

  Bugetul total este de 1 018 325 de euro și se bazează pe programul de lucru anual pentru 2018 al Corpului European de Solidaritate.

  Pentru mai mult informaţii, accesaţi link-ul.