Centrul de informare Europe Direct (CIED) Bucureşti
Institutul European din Romania
 • Apel 2016: Programul de burse social media Europe Direct București – IER

  Europe Direct București 25 ian 2016

  Deja a trecut ceva timp de când umblă vorba printre studenții din București despre Programul de burse social media al Centrului Europe Direct București din cadrul Institutului European din România. Așadar, iată că avem vești bune și vă anunțăm că am relansat apelul pentru ocuparea locurilor disponibile anul acesta!

  Dacă eşti tânăr student sau absolvent de studii superioare cu diplomă, ai vârsta până în 26 de ani și îţi place să foloseşti canalele de comunicare socială, să redactezi articole pe tematică europeană, să organizezi diverse evenimente şi activități, atunci te invităm să aplici pentru o bursă social media la Europe Direct Bucureşti!

  Centrul de Informare Europe Direct (CIED) Bucureşti găzduit de Institutul European din România (IER) oferă studenţilor şi masteranzilor de la universităţile din Bucureşti posibilitatea de a efectua specializări în afaceri europene cu bursă în cadrul CIED Bucureşti – Programul de bursieri social media. Ce veți face aici? Sub îndrumarea coordonatorului și a echipei Centrului, voi, tinerii bursieri veți:

  • asigura în permanență elaborarea activităţilor specifice canalelor de comunicare socială (actualizarea zilnică a paginilor de Facebook,  Twitter şi site-ul CIED Bucureşti);
  • redacta articole pentru Buletinul informativ electronic Europe Direct Bucureşti;
  • participa la organizarea şi desfăşurarea evenimentelor și activităților de informare europeană;
  • contribui la realizarea publicaţiilor (broșurilor);
  • oferi servicii de informare europeană vizitatorilor Centrului și solicitărilor telefonice sau prin e-mail;
  • de asemenea, contăm pe sprijinul vostru și pentru diverse chestiuni logistice și administrative.

   

  Durata bursei social media este de o lună, cu posibilitatea prelungirii până la 3 luni, cu acordul părţilor, în funcţie de activităţile Centrului, disponibilitatea bursierului şi dorinţa de implicare. Programul este flexibil, de 3 – 6 ore pe zi.

  Și în anul 2016 sunt puse la dispoziție un număr de 20 de burse, câte două locuri pentru fiecare lună (în funcție de încadrarea lunară de începere și încheiere a fiecărei burse).

   

  Profilul bursierilor social media:

  • student sau absolvent (cu vârsta până în 26 de ani) al unei facultăţi cu profil de comunicare, administraţie publică, ştiinţe sociale, relații internaționale, ştiinţe politice, economic etc.;
  • cunoştinţe de bază despre Uniunea Europeană, instituţiile şi politicile europene;
  • cunoştinţe de operare pe calculator (Internet, Microsoft Office);
  • cunoaştere a limbii engleze;
  • conştiinciozitate, punctualitate şi capacitatea de a respecta termenele şi standardele cerute;
  • capacitatea de a lucra în echipă, atitudine proactivă și pozitivă, spirit de inițiativă, deschidere la nou, putere rapidă de adaptare.

  Activităţile extracurriculare conexe constituie un avantaj.

   

  La sfârşitul perioadei de bursă social media, bursierul va primi:

  • o adeverinţă de bursier social media în care se vor descrie pe scurt activităţile efectuate şi noile competenţele dobândite de bursier;
  • un certificat nominal/diplomă care să recunoască prestarea activităţii de bursier, precum şi experienţa şi aptitudinile dobândite;
  • valoarea bursei de 100 euro.

   

  Pentru a aplica, sunt solicitate următoarele documente:

  • lucrare creativă pe temele europene prioritare anului 2016 – cele 10 priorități ale Comisiei Europene (spre exemplu: afiş, colaj, fotografie, eseu, prezentări PPT/Prezi etc.);
  • formularul de candidatură completat – poate fi descărcat aici;
  • CV (în format european, în limba română sau engleză), anexând copii ale diplomelor sau adeverințelor de absolvire, acolo unde este cazul;
  • adeverinţă de student (va fi adusă odată cu începerea stagiului, acolo unde este cazul).

   

  Vă rugăm să transmiteţi toate acestea prin e-mail la adresa europedirect.bucuresti@ier.ro.

  Termenul limită de aplicare este duminică, 14 februarie 2016, ora 23:59!

  Selecţia se face pe bază de dosar (pe baza documentelor transmise) şi de interviu. Doar candidaţii selectaţi în urma analizei dosarelor vor fi contactaţi pentru interviul care se va desfăşura în săptămâna 15 – 19 februarie 2016 (data exactă urmează a fi confirmată telefonic sau prin e-mail).

  START! Așteptăm cu interes aplicațiile voastre!