Centrul de informare Europe Direct (CIED) Bucureşti
Institutul European din Romania
 • Materiale informative

  ABC-ul dreptului Uniunii Europene

  Prin ABC-ul dreptului Uniunii Europene, prof. dr. Klaus‑Dieter Borchardt elaborează o lucrare standard, care abordează și originile integrării europene și evoluția acesteia ca ordine juridică. Autorul oferă informaţii cu privire la modul în care este construită Uniunea Europeană și principiile generale ale acesteia, analizându-le în raport cu legislaţiile naţionale ale statelor membre. Lucrarea se adresează tuturor cititorilor interesați, nu neapărat specializați în domeniu, care doresc să obțină o imagine de ansamblu incipientă asupra structurii UE, fiind un ghid ce conține toate elementele fundamentale ale ordinii juridice. Această publicație este importantă pentru fiecare cetățean european întrucât poate ajuta la înțelegerea și aprofundarea deciziilor adoptate de Uniune care le afectează în mod esențial viața. Broşura poate fi accesată aici.

  12 lecții despre Europa

  Ce rol îndeplineşte Uniunea Europeană? De ce şi cum a fost înființată? Cum funcționează? Ce a reuşit să realizeze până acum în interesul cetățenilor săi şi care sunt noile provocări cu care se confruntă în prezent? Într‑o eră a globalizării, va putea Uniunea Europeană să concureze realmente cu celelalte economii mondiale şi să îşi mențină în acelaşi timp standardele sociale? Care va fi rolul Europei pe scena mondială în anii care vor urma? Până unde se vor extinde frontierele UE? Care este viitorul monedei euro? Acestea sunt doar câteva din întrebările dezbătute de expertul UE Pascal Fontaine şi publicate în această ediție a binecunoscutei sale broşuri 12 lecții despre Europa. Pascal Fontaine este un fost colaborator al lui Jean Monnet şi profesor la Institut d’études politiques, Paris. Broşura face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acţionează UE în diverse domenii de competenţă, din ce motive şi cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Părinții fondatori ai UE

  În urmă cu peste o jumătate de secol, un grup de lideri vizionari a iniţiat crearea Uniunii Europene în care trăim astăzi. Fără energia şi motivaţia lor, nu ne-am mai bucura de acest spaţiu al păcii şi stabilităţii despre care credem deseori că ni se cuvine de drept. Oameni cu preocupări diverse, de la luptători ai mişcării de rezistenţă, până la avocaţi, părinţii fondatori au fost animaţi de acelaşi ideal: crearea unei Europe unite, paşnice şi prospere. Această publicaţie vă prezintă povestea a 11 dintre părinţii fondatori ai UE. Mulţi alţii s-au dedicat însă neobosiţi proiectului european. Broşura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive şi cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Combaterea schimbărilor climatice

  Crearea lumii pe care o dorim, cu clima care ne place. Economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon stimulează creșterea economică și creează locuri de muncă. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Agricultură - Un parteneriat între Europa și agricultori

  Un parteneriat între Europa și agricultori. În UE sunt aproximativ 500 de milioane de consumatori, care au nevoie de o sursă sigură de hrană sănătoasă, nutritivă, la prețuri accesibile. Mediul economic rămâne nesigur și imprevizibil. În plus, există numeroase provocări actuale și viitoare, printre care concurența mondială, criza economică și financiară, schimbările climatice și costurile din ce în ce mai ridicate ale factorilor de producție precum combustibilul și îngrășămintele.Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Buget - Valoare pentru bani

  Bugetul UE este orientat în special către domenii în care finanțarea europeană poate aduce schimbări reale. El finanțează ceea ce nu ar finanța bugetele naționale sau ceea ce ar fi mai costisitor pentru acestea. Multe dintre realizările UE nu ar fi fost posibile fără un buget comun. Existența unui buget european ne permite să abordăm provocările comune într‑un mod eficient, ceea ce nu ar fi posibil dacă cele 28 de state membre ar acționa pe cont propriu. Responsabilitățile UE au crescut de‑a lungul anilor, iar bugetul său finanțează în prezent numeroase domenii de activitate, în interesul tuturor cetățenilor europeni. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Concurență - O mai bună funcționare a piețelor

  Încă de la stabilirea acesteia în Tratatul de la Roma din 1957, politica Uniunii Europene în domeniul concurenței a fost o parte importantă a activității UE. Tratatul prevedea instituirea unui „sistem care să împiedice denaturarea competiției în interiorul pieței comune”. Obiectivul era crearea unor norme ample și eficiente privind concurența, pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței europene și pentru a oferi consumatorilor avantajele unui sistem de piață liberă. Politica în domeniul concurenței înseamnă aplicarea unor norme care să garanteze o concurență loială în rândul întreprinderilor. Aceasta încurajează dezvoltarea inițiativelor de afaceri și creșterea eficienței, permite consumatorilor să beneficieze de o ofertă mai largă și contribuie la reducerea prețurilor și la îmbunătățirea calității. Acestea sunt motivele pentru care UE luptă împotriva comportamentului anticoncurențial, evaluează concentrările economice și ajutoarele de stat și încurajează liberalizarea. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Consumatori - În prim-plan, consumatorii

  Politica europeană de protecție a consumatorilor este un parteneriat între UE, statele membre și cetățeni. Se bazează pe două principii fundamentale, înscrise în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene: trebuie întreprinse acțiuni la nivelul UE pentru a proteja sănătatea, siguranța și interesele economice ale consumatorilor și pentru a promova dreptul acestora la informare și la educație; cerințele din domeniul protecției consumatorilor trebuie luate în considerare în definirea și punerea în aplicare a celorlalte politici și acțiuni ale UE. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Cultură și audiovizual - Prețuim diversitatea cultural a Europei

  În Uniunea Europeană, cultura și creația influențează în mod semnificativ economia, ocuparea forței de muncă și coeziunea socială. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Vamă - Uniunea vamală a UE: protejarea cetățenilor și facilitarea comerțului

  Serviciile vamale joacă un rol esențial în lupta împotriva mărfurilor periculoase, traficului ilegal, fraudei, terorismului și criminalității organizate, facilitând, în același timp, comerțul legitim. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Agenda digitală pentru Europa - Relansarea economiei europene

  Agenda digitală pentru Europa va sprijini cetățenii și întreprinderile din UE să valorifice la maximum tehnologiile digitale. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale - Investiții în locuri de muncă, incluziune și politică socială

  La baza Uniunii Europene se află conceptul de economie socială de piață. Ocuparea forței de muncă, progresul social, incluziunea și protecția socială, solidaritatea și coeziunea se numără printre obiectivele prioritare incluse în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Într‑adevăr, Tratatul prevede că UE trebuie să țină cont în elaborarea și implementarea tuturor politicilor sale de cerințele legate de ocuparea la un nivel cât mai ridicat a forței de muncă, de garantarea unei protecții sociale adecvate și de combaterea excluziunii sociale. În plus, Tratatul include și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene pe care instituțiile UE și statele membre sunt obligate să o respecte când pun în aplicare legislația europeană. Carta garantează drepturile sociale ale tuturor rezidenților UE. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Extinderea - Extinderea valorilor și normelor europene la mai multe țări

  Uniunea Europeană a fost creată în anii 1950 pentru a consolida pacea, prosperitatea și valorile europene pe continent, un obiectiv care este de actualitate și astăzi. UE este deschisă tuturor țărilor democratice europene care doresc să i se alăture. Politica de extindere a EU însoțește acest proces. Uniunea a crescut de la șase la 28 de membri, întinzându‑se astăzi de la Oceanul Atlantic până la Marea Neagră. Populația sa numără peste 500 de milioane de locuitori. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează EU în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Întreprinderi - O nouă revoluţie industrială

  Europa trebuie să‑și recâștige încrederea în capacitatea de a inventa, de a iniția proiecte noi, de a inova și de a crește. De aceea, UE trebuie să readucă în centrul atenției domeniile care o fac puternică: economia reală și industria. Broşura poate fi accesată aici.

  Siguranța alimentară - De la producător la consumator : alimente sănătoase și sigure pentru toți

  Protejarea sănătății oamenilor, a animalelor și a plantelor, în fiecare etapă a procesului de producție, este o prioritate‑cheie a politicilor economice și de sănătate publică. UE dorește să se asigure că cetățenii săi au acces la alimente sigure și hrănitoare, obținute din plante și animale sănătoase. În același timp, își propune să garanteze buna funcționare a industriei alimentare – cel mai important angajator și sector de producție din Europa. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Cooperare internațională și dezvoltare - Combaterea sărăciei într‑o lume în schimbare

  Uniunea Europeană (UE) și statele sale membre sunt cei mai importanți donatori de ajutor oficial pentru dezvoltare (AOD). În 2013, au acordat ajutoare în valoare de 56,5 miliarde EUR, adică 52 % din AOD donat în total, la nivel mondial, în anul respectiv. Tot în 2013, UE a angajat o sumă semnificativă – 14,86 miliarde EUR – pentru asistența externă pentru dezvoltare. Principalii beneficiari au fost țările cu venituri reduse și țările cel mai puțin dezvoltate. Prezentă în 140 de țări, UE se bucură de un nivel unic de credibilitate și neutralitate și dispune de o vastă experiență cu privire la drepturile omului, observarea alegerilor, guvernanță și soluționarea crizelor. Faptul că programele UE durează mai mulți ani le conferă un caracter de previzibilitate și siguranță pe termen lung. Cele două trăsături sunt esențiale pentru a obține o dezvoltare durabilă. UE coordonează acțiunile diferiților donatori. Datorită naturii sale supranaționale, ea poate stabili obiective comune ambițioase și poate identifica soluții complexe la provocările globale în materie de dezvoltare. În climatul economic actual, avem nevoie mai mult ca oricând să evităm duplicarea eforturilor. În fine, UE dispune de masa critică necesară pentru a răspunde provocărilor globale. Activitățile UE în domeniul dezvoltării sunt coordonate cu eforturile sale în alte domenii, cum ar fi ajutorul umanitar, mediul, securitatea și politica comercială. Să înțelegem politicile Uniunii Europene Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Afaceri maritime și pescuit - Protejarea viitorului mărilor noastre și mai multă prosperitate

  Din multe puncte de vedere, mările și oceanele sunt esențiale pentru viața oamenilor. Ele contribuie în primul rând la reglarea climei. De asemenea, de‑a lungul timpului, ne‑au ajutat să ne hrănim, să ne deplasăm și să ne recreăm. În prezent, datorită progresului tehnologic, ele pot constitui și o sursă de minerale, de materii prime pentru fabricarea de produse farmaceutice și, posibil, o sursă infinită de energie, atât timp cât le exploatăm într‑un mod responsabil, prudent și echitabil, folosind metode sigure.Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Migraţie și azil - O Europă mai deschisă și mai sigură

  Migrația nu este un fenomen nou în Europa. Acest tip de mobilitate internațională generează, deopotrivă, oportunități și provocări de care Uniunea Europeană ține cont în elaborarea unei abordări comune privind migrația. De asemenea, UE a creat un sistem european comun de azil, cu scopul de a le oferi protecție persoanelor care se refugiază pe teritoriul său pentru a scăpa de persecuții sau de pericolele grave la care sunt expuse în țara lor de origine. Activitățile din aceste domenii implică și o colaborare strânsă cu țările din afara UE. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Sănătatea publică - Cum putem îmbunătăți starea de sănătate a tuturor cetățenilor UE

  Sănătatea cetățenilor este o prioritate fundamentală a Uniunii Europene. Politica UE în domeniul sănătății completează politicile naționale pentru a se asigura că toate persoanele care locuiesc în Uniune au acces la asistență medicală de calitate. Obiectivele principale ale politicii UE în domeniul sănătății sunt următoarele: prevenirea bolilor; promovarea stilurilor de viață mai sănătoase; promovarea bunăstării; protejarea cetățenilor împotriva riscurilor transfrontaliere grave pentru sănătate; îmbunătățirea accesului la asistența medicală; promovarea informării și a educației pentru sănătate; îmbunătățirea siguranței pacienților; susținerea sistemelor de sănătate dinamice și a noilor tehnologii; stabilirea unor standarde înalte de calitate și siguranță pentru organe și alte substanțe de origine umană; asigurarea unui nivel înalt de calitate, siguranță și eficacitate pentru medicamente și pentru dispozitivele de uz medical. Deși organizarea și administrarea îngrijirilor de sănătate intră în responsabilitatea fiecărui stat în parte, UE aduce valoare adăugată prin sprijinirea statelor membre în vederea îndeplinirii obiectivelor comune. Politica UE în domeniul sănătății determină economii importante prin partajarea resurselor și sprijină statele membre să găsească soluții pentru provocări comune precum: amenințările la adresa sănătății (ex. pandemiile), factorii de risc asociați cu bolile cronice sau impactul creșterii speranței de viață asupra sistemelor de sănătate. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broşura poate fi accesată aici.

  Cum funcţionează Uniunea Europeană- Ghidul instituţiilor UE pentru fiecare

  Uniunea Europeană (UE) este unică. Nu este un stat federal, precum Statele Unite ale Americii, deoarece statele membre ale UE rămân națiuni suverane independente. De asemenea, nu este pur și simplu o organizație interguvernamentală, precum Organizația Națiunilor Unite, deoarece țările membre pun în comun o parte a suveranității lor și obțin, astfel, o mai mare putere și influență colectivă decât în cazul în care ar acționa în mod individual. Suveranitatea este pusă în comun prin adoptarea de decizii comune la nivelul unor instituții comune precum Parlamentul European, care este ales de cetățenii UE, și Consiliul European și Consiliul care, ambele, reprezintă guvernele naționale. Aceste instituții iau decizii pe baza propunerilor prezentate de Comisia Europeană, care reprezintă interesele UE în ansamblu. Dar care este activitatea fiecăreia dintre aceste instituții? Cum colaborează ele? Care sunt responsabilitățile lor? Această broșură vă oferă răspunsurile. Aici găsiți, de asemenea, o scurtă prezentare a agențiilor și a altor organisme care sunt implicate în activitatea Uniunii Europene. Obiectivul acestui ghid este de a vă oferi o incursiune utilă în procesul decizional al UE. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broșura poate fi accesată aici . 

  Europa 2020 -Strategia de creștere a Europei : către un viitor durabil și o creștere generatoare de locuri de muncă

  Ca majoritatea altor regiuni din lume, Europa trece printr-o perioadă de transformări. Criza economică recentă a anulat ani de progrese economice și sociale și a scos în evidenţă deficienţele structurale ale economiei europene. Pe de altă parte, se acutizează diverse probleme precum globalizarea, supraexploatarea resurselor naturale și îmbătrânirea populaţiei. Pentru a se adapta la această nouă realitate, Europa trebuie să ia măsuri. Deficienţele structurale ale economiei Europei, pe care criza le-a scos la lumină, nu pot fi depășite decât prin continuarea reformelor structurale. Acestea trebuie întreprinse de fiecare stat membru, dar se bazează pe atuurile Europei și anume piaţa unică și politica comercială comună. Dacă dorim să menţinem și în condiţiile actuale modelul economiei sociale de piaţă, Europa trebuie să devină mai competitivă. În acest scop, Uniunea Europeană și statele membre au lansat, în 2010, strategia Europa 2020. Strategia abordează atât problemele pe termen scurt legate de criză, cât și necesitatea implementării unor reforme structurale prin măsuri de stimulare a creșterii menite să pregătească economia Europei pentru provocările viitoare. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broșura poate fi accesată aici .  

  Uniunea economică și monetară și moneda euro - Pentru un climat de stabilitate, creștere economică și prosperitate în Europa

  Pentru a menține în Europa un mediu favorabil creșterii și locurilor de muncă, este esențial să avem o Uniune Economică și Monetară funcțională și o monedă euro puternică și stabilă. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broșura poate fi accesată aici.

  Educație, formare, tineret și sport - Cheia succesului : educația și formarea profesională

  UE investește 14,7 miliarde de euro în Erasmus+, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020. Erasmus+ își propune să stimuleze perspectivele profesionale și dezvoltarea personală a tinerilor. Cu ajutorul său, sistemele noastre de educație, formare și programe pentru tineret vor putea oferi activități de predare, învățare și pentru tineri care vor permite dobândirea competențelor necesare pe piața muncii și în societatea de azi și de mâine. Dacă doriți să știți mai multe despre finanțarea acordată de UE în materie de educație, formare, tineret și sport, veți găsi aici informațiile de bază. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broșura poate fi accesată aici.

  Energia - O energie durabilă, sigură și la prețuri accesibile pentru europeni

  Lumină, căldură, transport, producție industrială: energia are o importanță fundamentală pentru serviciile esențiale de zi cu zi, indispensabile atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi. Însă rezervele de combustibili fosili ale Europei (petrol, gaz natural, cărbune) nu sunt inepuizabile. De aceea, trebuie să le gestionăm cu atenție și, în același timp, să încercăm să găsim și resurse alternative. Europa consumă și importă tot mai multă energie. Statele membre au înțeles necesitatea unei acțiuni coerente în acest domeniu de o importanță strategică deosebită. Așa se face că Europa dispune azi de norme comune, iar statele membre își pun eforturile în comun pentru a avea acces la o cantitate suficientă de energie, la prețuri accesibile, cu menținerea poluării la un nivel cât mai mic. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broșura poate fi accesată aici.

  Securitatea la frontiere - O Europă mai sigură şi mai deschisă

  Unul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene este crearea unui spațiu fără frontiere interne, în care oamenii să se poată deplasa, trăi și lucra, având convingerea fermă că drepturile le sunt pe deplin respectate, iar securitatea le este garantată. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broșura poate fi accesată aici.  

  Mediu - Un mediu sănătos și durabil, pentru generațiile prezente și viitoare

  Prin însăși natura sa, mediul transcende politicul, juridicul și granițele trasate de oameni. Prin urmare, cooperarea transfrontalieră dintre statele membre și dintre UE și restul lumii este esențială dacă dorim să facem față provocărilor care ne afectează pe toți, de la secetă și inundații la poluare și amenințări la adresa bogatei biodiversități a Europei. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate.   Broșura poate fi accesată aici.

  Ajutor umanitar şi protecţie civilă
  Sprijin pentru victimele dezastrelor şi conflictelor şi protecţie pentru cei vulnerabili

  Conflictele și catastrofele prezentate în paginile ziarelor și pe micile ecrane reflectă caracterul din ce în ce mai complex și mai vulnerabil al mediului în care trăim. Pentru că amploarea conflictelor și dezastrelor naturale este din ce în ce mai mare, cresc și nevoile umanitare. UE răspunde oferind asistență de urgență victimelor dezastrelor și conflictelor din lumea întreagă, ținând cont de nevoile lor. Uniunea acționează prin intermediul Direcției Ajutor Umanitar și Protecție Civilă a Comisiei Europene (ECHO). Misiunea ECHO este să reducă suferința, să apere demnitatea celor afectați și să salveze vieți. Aceasta este una dintre cele mai tangibile expresii ale solidarității, una dintre valorile fundamentale ale UE. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate. Broșura poate fi accesată aici.

  Comerț

  Politica comercială a Uniunii Europene trebuie privită în contextul a două dintre realitățile actuale: importanța Uniunii ca actor mondial major și modul în care globalizarea contribuie la schimbarea mediului internațional. UE este cea mai mare economie din lume, cel mai mare exportator și importator, principalul investitor și beneficiar al investițiilor străine și cel mai mare donator de ajutor. Deși reunește doar 7% din populația mondială, Uniunea deține un sfert din rezervele mondiale de bogăție, măsurate de produsul intern brut (PIB) – valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse. Piața unică europeană face posibilă libera circulație a mărfurilor, serviciilor, persoanelor și capitalurilor, fiind elementul cheie care îi permite Uniunii să creeze locuri de muncă prin intermediul comerțului cu alte țări și regiuni.  Uniunea Europeană este cea care răspunde de piața unică, nu guvernele naționale. Tot Uniunea gestionează și relațiile comerciale cu restul lumii. Prin intermediul său, statele membre se exprimă la unison în cadrul negocierilor internaționale, deținând astfel o influență considerabil mai mare decât ar deține separat. Uniunea Europeană este un actor economic și politic activ, cu interese și responsabilități regionale și mondiale în creștere. Broșura poate fi accesată aici.

  Cunoașteți-vă drepturile: Protecția împotriva discriminării

  Interzicerea discriminării reprezintă un principiu fundamental al Uniunii Europene . UE adoptă acte legislative împotriva discriminării pe motive de gen, rasă, sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă  sau orientare sexuală. Legislația UE nu interzice discriminarea în toate domeniile vieții, ci într-o serie de domenii esențiale specifice, cum ar fi ocuparea forței de muncă. Statele membre ale UE au obligația de a pune în aplicarea legislația UE la nivel național și de a o aplica în mod corect. Discriminarea pe motive de cetățenie este interzisă, de asemenea, în conformitate cu legislația UE. Ghidul prezent descrie drepturile de care beneficiați în temeiul legislației UE, care oferă doar un minim de protecție. Broșura poate fi accesată aici.

  Europa: o revistă pentru tineri

  „Europa se află undeva”. Firește, această afirmație nu are sens pentru că fiind cetățeni ai UE, Europa este casa noastră. Așadar, ne aflăm în Europa. Totuși, mulți oameni se simt departe de Europa, aceasta fiind în special în situația în cazul Uniunii Europene, gruparea de națiuni europene care doresc să își croiască împreună viitorul. Broșura poate fi accesată aici.

  Politica regională

  Politica regională reprezintă expresia solidarității dintre statele membre ale UE, întrucât  orientează cea mai mare parte a fonduirlor disponibile către regiunile mai puțin dezvoltate ale Uniunii. Acestea își pot valorifica astfel întregul potențial economic, ceea ce va duce la atenuarea disparităților regionale existente la nivel european și național. Politica regională a UE a finanțat de-a lungul anilor zeci de mii de proiecte care au avut ca efect consolidarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă, aducând astfel beneficii statelor membre și Uniunii în ansamblu. Între 1989 și 2013, s-au alocat din bugetul UE  peste 800 de miliarde de euro pentru cofinanțarea proiectelor menite să susțină creșterea regională. Broșura poate fi accesată aici.

  Scurt ghid al monedei euro

  Moneda euro există începând cu 1999, apărând inițial doar pe fișele de salariu, facturi sau borderouri. Bancnotele și monedele propriu-zise au fost introduse la 1 ianuarie 2002. Această etapă a marcat un nou pas major către integrarea economică europeană, care a început odată cu înființarea Comunității Economice Europene. Moneda euro oferă numeroase avantaje potențiale, dar numai dacă țările participante au politici economice solide. De aceea, adoptarea monedei euro a fost condiționată, de la bun început, de evitarea unor deficite bugetare mari și excesive și de menținerea datoriei publice la niveluri sustenabile. Angajamentul de a aplica politici bugetare solide este monitorizat prin intermediul unui cadru denumit Pactul de stabilitate și de creștere. Broșura poate fi accesată aici.

  Turismul în Uniunea Europeană: Sunteți gata pentru Europa?

  4 000 de ani de istorie, natură, cultură, artă și tradiții, tărâm al diversităților unite într-un sentiment de apartenență comună. Frumusețea naturală și diversitatea culturală a Europei fac din aceasta destinația turistică favorită la nivel mondial. Turismul oferă ocazia de a promova în întreaga lume Europa, talentele acesteia, bogăția patrimoniului și istoriei sale, rezultatele unor secole de schimburi culturale, de diversitate lingvistică și de creativitate. Turismul poate spori patrimoniul cultural și natural și poate participa la formarea unei identități europene. Turismul reprezintă, de asemenea, un sector esențial al economiei europene, care contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii Europene privind dezvoltarea durabilă, creșterea economică, ocuparea forței de muncă și coeziunea regională. Broșura poate fi accesată aici.

  Cartea Albă

  Cartea albă analizează modul în care Europa se va schimba în următorul deceniu, pentru impactul noilor tehnologii asupra societății și a locurilor de muncă, la îndoielile cu privire la globalizare, problemele de securitate și creșterea populismului. Până în 2060, toate statele membre ale UE întradevăr va reprezenta 1% din populația lumii – un motiv convingător pentru unitate și pentru a realiza mai mult. O forță globală pozitivă, prosperitatea Europei va continua să depindă de link-uri deschiderea sa și puternicele legături cu partenerii. Cartea albă stabilește cinci scenarii, fiecare oferind un punct de vedere asupra potențialului Uniunii până în 2025, în funcție de alegerile pe care Europa le va face.

  Broşura poate fi accesată aici .
   
  EU și UE

  Care este primul lucru la care te poți gândi când spui EU și UE? În primul rând, la faptul că ești parte dintr-o unitate aflată în diversitate. Eu și UE este despre istorie, pentru că de la formarea sa, toți trăim într-un mediu lipsit de conflicte violente, trăim în PACE, obiectivul principal al comunității europene încă de când era doar un simplu plan de idei. Uniunea Europeană ne integrează într-o mare comunitate în care valorile principale sunt libertatea de exprimare, dreptul de a alege prin vot – instrumentul unui stat democratic -, libertatea de a putea călători fără bariere, libertatea de a munci unde dorești, deci libertatea de a face ceea ce îți place. UE este o unitate în diversitate, deoarece cetățenii săi pot comunica cu organismele, instituțiile,  prin limbile oficiale lor oficiale. Totodată, această comunitate oferă celor care fac parte din ea posibilitatea de a face orice schimb doresc legal, șansa de a beneficia de cele mai bune condiții pentru formare educațională, șansa de a dispunea de îngrijire medicală. Activitatea sa pe scena internațională demostrează faptul că UE joacă un rol important: de la acorduri între statele membre, tratate și uniunii cu alte organizații internaționale până la implicarea în decizii care au drept scop asigurarea securității colective și a unei bune funcționări atât din punct de vedere politic, cât și economic, juridic, social. Broșura poate fi accesată aici.

  Uniunea Europeană. Ce este și ce face?

  Uniunea Europeană este mai mult decât un simplu parteneriat economic, politic, cultural. Acest proiect european funcționează prin tratate, alianțe, comuniuni și parteneriate care au drept scop respectarea și garantarea valorilor europene. Politica Uniunii Europene este una bazată pe decizii luate de autoritățile delegate din fiecare stat membru, decizii care sunt întotdeauna legale, echitabile, benefice pentru fiecare parte. Comunitatea europeană are o activitate intensă, pentru a face ca acest mecanism bazat pe democrație, separarea puterilor și asigurarea drepturilor și libertăților cetățenilor săi, să poată merge înainte, să evolueze, să fie într-o continuă dinamică. Pentru a face asta, UE are în vedere găsirea de noi căi prin care să răspundă cât mai bine la provocările legate de migrație, implementarea unor politici care să asigure liberul schimb și libera circulație a forței de muncă, depunerea unor eforturi speciale pentru întărirea frontierelor și securitatea europenilor, precum și sprijinirea dezvoltării economice. Totodată, UE încurajează educația prin parteneriate între statele membre, parteneriate ce asigură libertatea de a alege să studiezi în medii propice dezvoltării personale, în medii în care să beneficiezi de cele mai bune programe educaționale. Justiția, sănătatea, accesul la informații sunt drepturi comune, de care toți cetățenii europeni beneficiază datorită efortului pe care Uniunea îl depune. Broșura poate fi accesată aici.

  Pilonul european al drepturilor sociale

  Pilonul european al drepturilor sociale stabilește 20 de principii pentru o Uniune Europeană mai echitabilă și mai favorabilă incluziunii. 

  Unind statele membre și oferindu-le orientări privind modul în care pot îmbunătăți viața de zi cu zi, ocuparea forței de muncă și bunăstarea, pilonul este benefic pentru cetățeni și, de asemenea, pentru creșterea economică sustenabilă.

  UE și statele membre pun în aplicare pilonul împreună, în colaborare cu partenerii sociali, regiunile, orașele și societatea civilă.

  Broșura poate fi accesată aici.

  UE investește în protejarea planetei: 10 inițiative pentru o economie modernă și curată

  Comisia Europeană și statele membre au consacrat mult timp întâlnirilor cu cetățenii și cu părțile implicate din Europa, pentru a discuta pe tema tranziției energetice și pentru a încuraja populația să participe la modernizarea economiei noastre. Transformarea necesară pentru atingerea obiectivelor Acordului de la Paris se reflectă în cele 99 de proiecte în domeniul energiei deja finanțate în cadrul Planului Juncker.

  Broșura poate fi accesată aici

  Starea Uniunii 2018

  În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul său privind starea Uniunii, în care face un bilanț al realizărilor în cursul ultimului an și anunță prioritățile pentru anul următor.

  Președintele prezintă, de asemenea, modul în care Comisia Europeană va aborda cele mai presante provocări  cu care se confruntă Uniunea Europeană. Discursul este urmat de o dezbatere în plen, care lansează dialogul Parlamentul European și Consiliul în vederea elaborării programului de lucru al Comisiei pentru anul următor.

  Broșura poate fi accesată aici.

  Acces City Award 2018

  Din perspectiva Comisiei Europene, Access City Award este o indicație clară a importanței accesibilității pentru orașele din întreaga Europă. Numeroase orașe se confruntă cu un teren dificil, cu restricții financiare sau trebuie să țină seama de conservarea clădirilor istorice. 

  Această publicație are ca scop oferirea de idei și exemple practice pentru a ajuta și oferi inspirație altor orașe care se confruntă cu provocări similare. Orașele din toate zonele Uniunii Europene au dorința comună de a îmbunătăți accesibilitatea – nu doar pentru cetățenii lor mai în vârstă și pentru cei cu handicap, ci în beneficiul tuturor

   Broșura o găsiți aici.

  Dialoguri cu cetățenii despre viitorul Europei

  La 1 martie 2017, înaintea celei de a 60-a aniversări a Tratatelor de la Roma, Comisia Europeană a prezentat o Carte Albă privind viitorul Europei în care a enumerat principalele provocări și oportunități pe care le-a identificat pentru următorii 10 ani. 

  Comisia este de părere că vocea fiecărui cetățean trebuie ascultată. Dialogurile  cu cetățenii, o formulă deja integrată în activitățile zilnice ale Comisiei Juncker, stau la baza ”Dezbaterile privind viitorul Europei”. Toți comisarii europeni s-au deplasat în regiuni și orașe din UE pentru a vorbi cu cetățenii și pentru a afla ce păreri și așteptări au aceștia în legătură cu viitorul Uniunii în următorii ani. Acțiunile centrelor Europe Direct, coordonate de Comisie, au același scop.

  Broșura o găsiți aici.