Centrul de informare Europe Direct (CIED) Bucureşti
Institutul European din Romania
 • Despre noi

  sigla edb

  Misiune:

  Centrele de Informare Europe Direct (CIED) reprezintă un punct de contact local pentru toate instituţiile Uniunii Europene (UE) şi cooperează cu alţi parteneri de formare activi. Ele completează şi susţin activitatea Reprezentanţelor Comisiei Europene şi a Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel local şi regional. Reţeaua CIED este administrată de Comisia Europeană.

  CIED sporesc capacitatea de comunicare a Uniunii Europene datorită unor relaţii mai strânse şi a unei mai bune coordonări cu celelalte reţele de informare şi asistenţă ale UE din domenii de acţiune politică specifice.

  Misiunea centrelor este dublă:

  • Să informeze cetăţenii europeni la nivel local şi regional. În calitatea lor de prim punct de acces la Uniunea Europeană pentru cetăţeni, centrele constituie un element-cheie al conceptului de „ghişeu unic”, furnizând informaţii despre Uniunea Europeană, indicând cetăţenilor portalul „Europa ta” sau surse de informaţii specializate şi orientându-i către alte servicii şi alte reţele. Centrele oferă informaţii, consiliere, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind Uniunea Europeană, în special cu privire la drepturile cetăţenilor Uniunii Europene, priorităţile Uniunii Europene (în special strategia de creştere economică „Europa 2020″), legislaţia sa, politicile sale, programele şi oportunităţile sale de finanţare.

  • Să promoveze o cetăţenie participativă prin intermediul diferitelor instrumente de comunicare (site Internet, mijloace de comunicare sociale, publicaţii etc.) şi prin interacţiunea cu părţile interesate, multiplicatori şi presă la nivel local şi regional. Centrele stimulează dezbaterea prin organizarea de conferinţe şi evenimente şi canalizează răspunsurile cetăţenilor către Uniunea Europeană.

  Misiunea Centrului de Informare Europe Direct Bucureşti găzduit de Institutul European din România) este aceea de a oferi un spaţiu de informare şi comunicare care să permită accesul facil la informaţia europeană privind instituţiile, politicile şi priorităţile Uniunii Europene, drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor europeni.

  Obiective:

  CIED Bucureşti furnizează consiliere şi asistenţă unor categorii variate de grupuri-ţintă, în domeniile în care Uniunea Europeană îşi desfăşoară activităţile. Prin activităţile pe care le desfăşoară, Centrul îşi propune atingerea următoarelor obiective specifice:

  • sporirea gradului de informare a populaţiei din regiunea Bucureşti – Ilfov cu privire la instituţiile, legislaţia, politicile şi priorităţile Uniunii Europene, inclusiv cu privire la programele şi oportunităţile de finanţare oferite de UE;

  • facilitarea accesului cetăţenilor la informaţia europeană, prin intermediul unui serviciu gratuit de consiliere şi asistenţă privind utilizarea principalelor surse de informare generală şi specializată (portaluri, publicaţii online sau tipărite), axate pe problematica europeană;

  • promovarea cetăţeniei active, inclusiv în rândul tinerilor şi diferitelor categorii de populaţie defavorizate, prin organizarea unor evenimente orientate spre aceste grupuri-ţintă;

  • conştientizarea cetăţenilor cu privire la drepturile şi responsabilităţile lor în Uniunea Europeană, în raport cu legislaţia şi practica europeană, procesele în curs şi evoluţiile previzibile;

  • stimularea dezbaterii şi schimbului de opinii pe teme europene prin organizarea de evenimente consacrate subiectelor prioritare de pe agenda UE şi contribuirea la creşterea impactului şi a vizibilităţii acţiunilor de informare şi comunicare ale Reprezentanţei Comisiei Europene, precum ale şi Biroului de Informare al Parlamentului European;

  • consolidarea reţelelor de informare, în particular a relaţiilor de parteneriat cu centrele din reţeaua Europe Direct, atât din România, cât şi din alte state membre ale Uniunii Europene, prin organizarea de acţiuni comune şi diseminarea unor informaţii relevante legate de activitatea centrului.

  like fb ed romania

   

   

  Spune-ţi părerea! Site-ul „Vocea ta în Europa”, gestionat de Comisia Europeană, constituie punctul unic de acces la numeroase consultări, discuţii şi alte opţiuni prin care puteţi juca un rol activ în procesul de elaborare a politicilor europene.